Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бут Яна Віталіївна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», а також поглиблення знань з граматики, стилістики та функціонування ділової англійської мови. 

N20`0bank