Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1, 4). ECTS: 6 (12).
Автори: Якушко Катерина Григорівна - к.пед.н., cтарший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей; Березова Людмила Василівна - к.психол. н., доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Курс спрямуваний на розвиток загальної технічної компетенції, повторення основ граматики для формулювання власних висловлювань стосовно представлення себе як особистості та майбутнього техніка. Курс розрахований, насамперед, на тих, хто цікавиться специфікою професійної лексики механіка-агроінженера, охоплює теми важливості механізації для сільського господарства, особливостей видів та будови двигунів, функцій с.-г. техніки, обов'язків водія тощо.

Рік останньої атестації: 2019