Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7, 8. ECTS: 6.
Викладач: Бородиня Валентина Іванівна, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Навчальна дисципліна «Ветеринарне акушерство, гінекологія і андрологія», є клінічною і займає чільне місце в системі підготовки і формування фахівців ветеринарної медицини та остаточно формує профіль майбутнього спеціаліста. Метою курсу є засвоєння і формування у студентів знань та практичних навичок щодо морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів; фізіології вагітності, родів та післяродового періоду, діагностики, лікування та профілактики захворювань цих періодів відтворної здатності, методів надання акушерської родової та післяродової допомоги; фізіології та видів патології молочної залози, її причин; методів діагностики, лікування та профілактики, хвороб новонароджених тварин; діагностики, перебігу, лікування та профілактики гінекологічних хвороб самок та імпотенції самців.
Рік останньої атестації: 2023