Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Рік останньої атестації: 2016