Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.