Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Осипенко Володимир Васильович - д-р техн. наук, професор кафедри інженерії електроенергетики
Анотація: Методи математичного моделювання технологічних об'єктів різної природи, які мають застосування в енергетичній сфері. Вивчення сучасної алгоритмічної бази статистичних методів моделювання за даними результатів експерименту, а також класичних математичних аналітичних методів, які часто застосовуються при моделювання складних систем, зокрема метода найменших квадратів з відповідними алгоритмами розв'язання систем лінійних рівнянь та ін. 

Рік останньої атестації: 2016