Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСTS: 2.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики системи законодавства, структури, основних завдань та кадрового забезпечення Державного агентства рибного господарства України, діяльності, повноважень та державного забезпечення рибоохоронного патруля, повноваження громадських інспекторів.

Рік останньої атестації: 2019