Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Мрачковський Анатолій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Курс відноситься до загально-технічних дисциплін самостійного вибору університету. Метою курсу є вивчення студентами основних законів електричних та магнітних кіл, будови та принципу дії електричних машин та апаратів.

Рік останньої атестації: 2020