Атестаційний екзамен для випускників 2022 року спеціальності 174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології