Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Інноваційні енергоефективні технології тепличного виробництва. Агротехнічні та економічні аспекти тепличного господарства. Застосування параметричного та непараметричного методів аналізу оцінювання ефективності використання виробничих ресурсів у тепличному господарстві. Аналіз показників ефективності та моделювання енерговитрат у тепличному господарстві.

Blank19