Спеціальності: •051 Економіка; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

NN16~bank0