Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права; Двірська Оксана Василівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.

nn13~mod1