Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються основні принципи та задачі дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. В ньому викладено теоретичні відомості щодо побудови економіко-математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів та систем. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, мережеве планування та управління, теорія масового обслуговування, теорія ігор та прийняття рішень, імітаційне моделювання тощо.


Рік останньої атестації: 2021