Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки; 123 Комп’ютерна інженерія; 051 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Викладачі: Бородкіна Ірина Лаврентіївна - доцент; Міловідов Юрій Олегович - старший викладач; Прохорін Денис Русланович - асистент.
Кафедра: Комп'ютерних наук.