Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Вивчення основних положень проблеми комплексного розвитку і взаємодії різних видів транспорту як єдиної системи. Предметом дисципліни є способи організації взаємодії різних видів транспорту у транспортних вузлах.

Рік останньої атестації: 2022