Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 2 (10).
Розподіл годин: Лекції - 12; Лабораторні заняття - 16; Самостійна робота - 32. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: У курсі розглядаються питання основних технологічних процесів переробки м'ясної сировини та виготовлення з неї готової продукції, характеристика риби, основи виробництва рибних товарів, консервування риби.
Силабус (Потрібно надати посилання на Силабус, розміщений на сторінці кафедри).

Рік останньої атестації: 2024
Автори курсу: Крижова Юлія Петрівна