Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального підбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Рік останньої атестації: 2021