Спеціальність: 181 Харчові технології. ОСБакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Гудзенко Максим Миколайович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість застосування комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності.

Рік останньої атестації: 2023