Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Рік останньої атестації: 2019