Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.


Рік останньої атестації: 2008