Практична робота 1

Дайте відповіді на запитання

 1. Поясніть термін «креатив» у рекламі. Зазначте його цілі, завдання, функції.
 2. Дайте характеристику стратегічному значенню рекламного креативу.
 3. В чому різниця креативу від творчості?
 4. Зазначте креативні принципи рекламування.
 5. Зазначте особливості рекламного креативу.
 6. Що таке стереотип у рекламній практиці? В чому сутність теорії ламання стереотипів?
 7. Дайте характеристику основним проблемам у рекламному креативі та зазначте можливі варіанти їх розв’язання.
 8. В чому сутність організаційної і творчої стратегій у розробці рекламної кампанії?
 9. Як запроваджується творча стратегія у рекламі?
 10. Що таке креативна ідея і її різниця від рекламної концепції?
 11.  Що таке копірайтинг? Чи використовується він у рекламному креативі?
 12. Зазначте роль та місце дизайну в рекламному креативі.
 13. Зазначте види реклами з позицій рекламного креативу.
 14. Що таке рекламне звернення? Які його види, форми, зміст, структура і композиція, творче втілення та художнє оформлення?

Розписати вигоди, які може отримати людина від споживання соку та користування ноутбуком. Вигоди мають відповідати практичним, сенсорним, соціальним вигодам людини, а також підкреслювати її особисте задоволення. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Напрямки

Винагороди

Вигоди