Практична робота 3

Тема 3. Сучасні комунікативні технології у рекламі

Дайте відповіді на запитання

 1. Поясніть сутність комунікативних  технологій у рекламному креативі.

 2. Охарактеризуйте побудову реклами із застосуванням методів психоаналізу. Наведіть приклади.

 3. Поясніть побудову реклами із застосуванням біхевіоризму. Наведіть приклади.

 4. Дайте характеристику побудові реклами із застосуванням теорії когнітивного підходу. Наведіть приклади.

 5. Поясніть побудову реклами на основі гештальтпсхології. Наведіть приклади.

 6. Дайте характеристику економічній психології у рекламі?

 7. Як створюється реклама із застосуванням сублімації? Наведіть приклади.

 8. Охарактеризуйте побудову реклами на основі нейролінгвістичного програмування. Наведіть приклади.

 9. Охарактеризуйте методи сублімалістики у рекламі.

 10. Поясніть суггестичні рекламні підходи. Наведіть приклади.

 11. Поясніть символізм у рекламному креативі. Наведіть приклади.

 12. Дайте характеристику містифікації у рекламному креативі. Наведіть приклади.

Письмово!

Розробіть ідею рекламного звернення, користуючись методом «наступного кроку». Опишіть процес пошуку ідеї.

Вихідні дані:

продукт: солодка газована вода.

Основні характеристики: використання у виготовленні очищеної води зі скважини завглибшки 200 м, натурального соку не із консервантів (не менше 20 % об’єму готового продукту), а також вітамінів і мінералів (особливий наголос ставиться на вмісті кальцію, цинку, вітамінів A, C, E).

Основна вада: короткий термін придатності відкоркованої пляшки.

Оформити у вигляді фільму

Зробіть колекцію рекламних повідомлень, у яких використано різні прийоми гуморитизації.