Модульна контрольна робота № 1

Завдання. Оберіть один примірник актуальної реклами будь-якої торгової марки, яка вам сподобалась, і проведіть її тестування серед студентів чи колег на предмет ефективності рекламного креативу. Під час проведення тестування отримайте відповіді на такі запитання:

1.   В чому полягає ідея рекламного звернення?

2.   На яку аудиторію воно розраховано?

3.    Які компоненти рекламного звернення привернули найбільшу увагу опитаних?

4.    Які емоції викликало рекламне зверхня? Емоції опишіть докладно.

5.    Які асоціації виникли в респондентів після перегляду рекламного повідомлення?

6.   Якої інформації не вистачає на думку аудиторії в рекламному зверненні?

Після проведеного тестування зробіть висновки, в яких укажіть:

-     як рекламне звернення впливає на аудиторію;

-     як аудиторія його сприймає;

-     які чинники виявилися найвпливовішими;

-     якою була ідея рекламного звернення;

-     чи доступна рекламна ідея для декодування споживачами;

-     наскільки асоціації, що виникають у споживачів, відповідають маркетинговій товарній концепції і художньому задуму реклами;

-     які бар’єри для розуміння реклами можуть виникати в споживачів.