Практична робота 4

Тема 4. Стилістика та структуралізм у рекламному креативі

Дайте відповіді на запитання

  1. Що таке стилістика у рекламному креативі? Зазначте стилі реклами.
  2. Визначте загальні підходи структуралізму у рекламному креативі: принципи, цілі, завдання.
  3. Дайте характеристику стратегіям семіотики як креативним рекламним стратегіям структуралізму. Наведіть приклади.
  4. Що таке «знак» у рекламному креативі? Які їх види бувають? Наведіть приклади їх використання.
  5. Охарактеризуйте міфологізацію та кодування як креативні напрямки рекламного структуралізму. Наведіть приклади.
  6. Поясніть символізм, знакову систему гардеробу як креативних напрямів рекламного структуралізму? Наведіть приклади.
  7. Дайте характеристику частковому представленню, графосеміотиці, «Блоу-ап» як креативним рекламним напрямам структуралізму. Наведіть приклади.
  8. Поясніть основні положення структуралізму у розробці рекламної концепції товару.
  9. Поясніть сценарне моделювання та його спрямування у рекламному креативі?

Письмово!

ТОВ «Знання» вирішило випустити серію невеликих навчальних посібників з економічного спрямування у твердій обкладинці. Такі посібники разюче відрізняються від конкурентних стислим, майже конспективним викладенням теоретичного матеріалу з його ілюструванням практичними прикладами і невисокою ціною. Для здешевлення посібників їх планують виготовити на тонкому, сірому папері; обкладинка тверда, двокольорова. Основні спрямування навчальних посібників – макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємств, маркетинг, маркетингові комунікації та супутні науки.

Цільова аудиторія: студенти економічних спеціальностей та викладачі.

Завдання:

1.       Придумати назву серії.

2.       Створити слоган з використанням фонетичних прийомів: суголосності, ритму та рими.

3.       Обґрунтувати пропозиції.