Практична робота 5

Тема 5. Креативні прийоми формування реклами

Дайте відповіді на запитання

  1. Зазначте креативні підходи в розробленні рекламної концепції товару.
  2. Зазначте і дайте характеристику теоретичним моделям рекламної концепції товару.
  3. Дайте характеристику проектним технологіям втілення рекламної концепції товару.
  4. Зазначте і дайте характеристику креативним прийомам в розробці рекламного звернення. Наведіть приклади.
  5. Зазначте і дайте характеристику тактичним формам забезпечення рекламного впливу. Наведіть приклади.
  6. Зазначте і дайте характеристику креативним прийомам формування та проведення рекламних кампаній. Наведіть приклади.
  7. Зазначте і дайте характеристику креативним прийомам комунікативної концепції рекламного звернення. Наведіть приклади.
  8. Зазначте і дайте характеристику творчим прийомам забезпечення ефективності рекламного звернення на рекламоносіях. Наведіть приклади.

Підберіть приклади прийомів, що розглядаються в темі (алюзія, гіпербола, візуальна цитата, каламбур, метафора, персоніфікація). Джерельною базою можуть стати рекламні портали й спільноти в інтернеті.

Алюзія – стилістична фігура, що містить явну вказівку або виразний натяк на літературний, історичний, міфологічний чи політичний факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовній мові.

Гіпербола – стилістична фігура явного й навмисного перебільшення, має метою посилення виразності, улюблений літературний прийом рекламних текстів.

Запозичення (цитата) – використання художнього образу або словесного звороту з літературного твору, розраховане на впізнавання читачем.

Каламбур – словосполучення, що містить гру слів: або два зведені слова при вимові дають третє, або одне зі слів є багатозначним.

Метафора – мовний зворот або візуальний образ, заснований на принципі подібності об’єктів.

Уособлення, або персоніфікація – зображення неживого або абстрактного предмета як одухотвореного (цей прийом використовується і в копірайтингу, і в дизайні).

Письмово!

Протягом півроку у «Газеті по-київськи» з’являлася одне й те самe оголошення:

«Mercedes S600 long, 94 р, повний  комплект, улюблений колір англійської знаті – темний болотний, шкіряний салон крем-брюле, у відмінному технічному стані. Ціна договірна. Телефон…».

Перефразуйте цей текст так, щоб реклама нарешті знайшла свого адресата. У якому стилі написане ваше оголошення? Які художні прийоми написання тексту використані? Які маркетингово значимі одиниці подані у вашому тексті? Яким підходом  (контекстуальним чи номінальним) ви користувалися, представляючи їх?