Практична робота 6

Тема 6. Технології творчого вирішення рекламних та ПР-завдань. Методи пошуку ідей та створення інновацій

Дайте відповіді на запитання

  1. Види групової та індивідуальної роботи в процесі пошуку креативної ідеї. Загальна класифікація творчих методів і прийомів.

  2. Психологічні бар’єри та способи їх подолання. Методи психологічної активізації мислення.

  3. Мозковий штурм А. Осборна.

  4. Метод синектики У. Гордона: особиста аналогія, пряма аналогія, фантастична аналогія, символічна аналогія.

  5. Метод фокальних об’єктів Е. Кунце.

  6. Методи систематизованого пошуку.

  7. Морфологічний аналіз Ф. Цвіккі.

  8. Методи спрямованого пошуку.

  9. Методика ТРІЗ для вирішення креативних завдань. Поняття творчої задачі, творчого протиріччя, ідеального кінцевого результату в термінології ТРІЗ.

Підготувати презентації до теми:

Технології творчого вирішення рекламних та ПР-завдань