Самостійна робота 2

Зробити порівняльний аналіз телевізійної (вітчизняної та зарубіжної) реклами продуктів однієї товарної категорії. Оцінити обрану рекламу на предмет креативності та ефективності. Вказати стиль реклами, аргументувати вибір візуальних та вербальних засобів.

Підготовка аналітично-творчої роботи повинна сприяти:

-     закріпленню, розширенню та поглибленню теоретичних знань з досліджуваного курсу;

-     розвитку практичних навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, інформаційними ресурсами;

-     з’ясування ступеня підготовленості студента до самостійних, відповідальних думок і оцінок (аналітичні здібності).

Робота становить огляд вітчизняної та зарубіжної телереклами продуктів однієї товарної категорії. Теоретичним підґрунтям висновків автора служать наукові книги й статті, з позначенням позицій їхніх авторів у випадку цитування. Автор реферату аналізує, зіставляє форму реклами, її образно-виражальні засоби, стратегію й тактику креативу, намагаючись пояснити  їх використання в контексті реклами. У разі необхідності наводить позиції науковців і висловлює власну позицію. Текст роботи обов’язково повинен включати посилання на джерела, позначені в списку літератури із зазначенням сторінок.

Письмово виконана робота представляється у формі усної доповіді в рамках лекційного або практичного заняття. Доповідачу надається 10 хвилин для звіту, доповідь супроводжується презентаціями Power Point, відеопрезентаціями, може доповнюватись роздатковими матеріалами.