Модульна контрольна робота №2

Завдання. Проведіть дослідження комунікативних технологій, що використовуються в телевізійній рекламі споживчих товарів. Для цього потрібно протягом тижня відстежити рекламу за товарними групами на 4-5 найрейтинговіших телеканалах. Хронологія дослідження оформлюється у вигляді таблиці по кожному каналу. На підставі отриманих даних складається звіт, у якому у відсотковому співвідношенні визначаються використані комунікативні технології в рекламі споживчих товарів за товарними групами. Результати досліджень проілюструвати круговими діаграмами чи гістограмами.

2