5. Класифікація САПР

САПР залежно від їхнього функціонального призначення поділяються на:

•       машинобудівні;

•       архітектурно-будівельні;

•       дизайнерсько-анімаційні;

•       універсальні.

- до машинобудівних можна віднести такі прикладні пакети (ПП), як Mechanical Desktop, Solid Works, Atodesk Inventor, Техтран, КОМПАС;

-   до архітектурно-будівельних - ArchiCAD, Autodesk Architectural Desktop, Allplan;

-   до дизайнерсько-анімаційних - CorelDraw, Adobe Illustrator, 3D Studio;

-      до універсальних (популярних продуктів без чіткого проблемного спрямування, які частково поєднують усі попередні) можна віднести AutoCAD, DenebaCAD, Actrix Technical та інші [1].