Уведено в дію оновлене «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»

Уведено в дію оновлене «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»

від Мокрієв Максим Володимирович -
Кількість відповідей: 0

Вчена рада Університету затвердила оновлене «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (протокол № 4 від 28 листопада 2018 р.) і наказом ректора від 29.11.2018 р. № 1326 воно уведено в дію з 1 грудня 2018 р.

Зміни в оновленому Положенні стосуються зменшення часу для підготовки студентів до екзаменів під час екзаменаційних сесій. 

Пункт 4.2 викладено у такій редакції:
                     4.2. У розкладі екзаменаційної сесії передбачається час для підготовки до кожного екзамену тривалістю не менше одного дня.


Бажаємо студентам успішного складання зимової екзаменаційної сесії та високих оцінок!