САПР

- (система автоматизованого проектування) - комп'ютерна система обробки інформації, що призначена           для           автоматизованого проектування,   розроблення   і    виготовлення кінцевого   продукту,   а також      оформлення конструкторської та технологічної документації. 

САПР складається з       програмного, математичного,   технічного,  інформаційного, лінгвістичного, методичного та організаційного забезпечення і є більш ширшим поняттям, ніж CAD, оскільки включає компоненти CAD, CAM і CAE.

» Глосарій