Зсувна територія або схил

схил або його ділянка, де деформації зрушення проявляються під дією природних або техногенних факторів

» Термінологічний словник