Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  (Далі)
  Все

S

STEP- і PEST- аналіз

це аналіз макросередовища, що ґрунтується на вивченні соціальних, технологічних, економічних і політичних чинників.


SWOT-аналіз

це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що витікають з його найближчого оточення (зовнішнього середовища).


А

Альтернативи стратегічні

це набір різних варіантів стратегій, які дають змогу підприємству досягти цілей, в межах вибраного напрямку й обмежень на використання ресурсів.


Б

База стратегічних даних

це стислий системний опис найсуттєвіших стратегічних елементів, що належать до зовнішнього середовища підприємства. 


Бар’єри входу

перелік факторів, які протидіють прийняттю рішень щодо перепрофілювання діючого підприємства певної галузі й входження його до досліджуваної галузі навіть тоді, коли рентабельність цієї нової для підприємства галузі перевищує нинішню.


В

Вертикальна інтеграція

стратегія інтеграції підприємства з іншими організаційними формуваннями (“вперед” - зі споживачами або системою розподілу кінцевої продукції підприємства; “назад” -з постачальниками; “горизонтальна” - з партнерами, яких не можна віднести до двох попередніх випадків); полягає у виборі системи рішень щодо необхідності та щільності зв’язків (див. “квазіінтеграція”, “контрактна інтеграція” і т.ін.).


Виробнича стратегія

формується на основі продуктових стратегій і стосується прийняття рішень щодо придбання або організації нового виробництва; модернізації, реконструкції, технічного переобладнання діючих виробництв; удосконалення структури основного, допоміжного та обслуговуючого виробництв, співвідношення між ними; налагодження ефективного співвідношення між об'єктом і суб'єктом управління.


Внутрішнє середовище підприємства

визначається внутрішніми змінними всередині підприємства, що безпосередньо впливають на процес перетворень (виробництва продукції, послуг) та функціонування підприємства.


Внутрішні змінні

це ситуаційні фактори всередині підприємства, що постійно знаходяться в полі зору менеджерів: цілі, структура організації, її завдання, технологія і люди.


Г

Генеральна мета підприємства (ГМП)

його довгострокова спрямованість та орієнтація на конкретний тип діяльності. У ринковій економіці тип діяльності задається ринковою ситуацією, потребами ринку, а також іншими чинниками середовища; ГМП у ринковій економіці трактується як місія.Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  (Далі)
  Все