Відео 

1. Функція Налаштування журналу оцінок знаходиться у секції КЕРУВАННЯ.

 

Потрапити в Налаштування журналу оцінок можна також через Журнал оцінок.

2. Невпорядкований Журнал оцінок має вид:

3. Для розрахунку рейтингу студента із засвоєння навчальної дисципліни (рейтинг з навчальної роботи – 70 балів та рейтинг з атестації – 30 балів) формуємо категорії Навчальна робота і Модулі за допомогою кнопки Додати категорію.

Загальний вид параметрів категорії Навчальна робота:

Загальний вид параметрів категорії Модуль 1:

Так само утворюємо категорію Модуля 2.

4. Переміщаємо види діяльності відповідно модулів. Рейтингові оцінки із змістових модулів обчислюються за 100-бальною шкалою.

5. Прописуємо формулу для розрахунку рейтингу навчальної роботи скориставшись функцією Редагувати розрахунки:

Присвоюємо ідентифікатори підсумковим категоріям модуля 1 (m1) і модуля 2 (m2).

Зберігаємо за допомогою кнопки Додати коди.

6. Формула для розрахунку рейтингу навчальної роботи, в якій модуль 1 складається з 2 ECTS, модуль 2 - 3 ECTS, а всього по дисципліні - 5 ECTS виглядає так:

Зберігаємо формулу скориставшись кнопкою Зберегти.

7. Перевіряємо параметри дисципліни:

Остання зміна: субота, 21 листопада 2020, 16:50