Курс призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", вивчається  у 3 семестрі загальним обсягом 4  ECTS

Автори курсу:

Колісник Г.М.

                   Старший викладач - лектор, веде практичні заняття;

Бутенко Є.В.

              Доцент, кандидат економічних наук,

веде практичні заняття;

Дорош О.С.

Dorosh       професор, доктор економіних наук;


Для вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастру нерухомості» необхідним є попереднє засвоєння історії земельних ресурсів, Державного земельного кадастру, землевпорядного проектування, землеустрою, оцінки земель та інших. Даний курсу передбачає вивчення як загальної методології і підходів до розуміння понять кадастр нерухомості, реєстр речович прав,  безпосереднього функціонування кадастрово реєстраційниї систем на різних рівнях та країнах, а також необхідні інструменти вдосконалення та підвищення ефективності роботи кадастрово-реєстраційниї систем.

Ключові теми курсу:

Модуль 1. «Теоретичні засади функціонування кадастру нерухомості»  

Модуль 2. «Інституційне забезпечення розвитку кадастру нерухомості»


Остання зміна: неділя, 15 листопада 2020, 15:50