Електронний навчальний курс " Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості " розмііщений на платформі навчального порталу НУБіП України, призначений для підготовки студентів (ОС "Магістрів" денна і заочна форма за спеціальністю "Геодезія та землеустрій".

Зазначені завдання направлені  на формування у  студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з прогнозування використання земельних ресурсів. В кінці кожного модуля передбачається контрольні питання та навчальний тест- для ознайомлення студента з питаннями, що виносяться на модульний контроль.

По закінченню навчання  та успішної здачі всіх практичних і самостійних робіт викладачу, студенту необхідно пройти заключне тестування у формі іспиту, що складається з 10 тестових завдань та 2 теоретичних питань, що передбачено кредитно-трансферною системою.

Загальні положення:

1)Одним із ключових завдань даного електронного навчального курсу є створення освітнього середовища, у якому навчальний матеріал поданий у зручному вигляді, що дає можливість використовувати його у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента.

2)Правила користування регулюють порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей курсу для розміщення інформації та спілкування. Правила користування розроблено на підставі Положенні “Про навчально-інформаційний портал Національного університету біоресурсів і природокористування України”

3) ЕНК розміщується на сервері університету. URL-адреса: http://elearn.nubip.edu.ua/course/

 Робота курсу організована на основі використання платформи Moodle.

4) За допомогою ЕНК студент має можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (лекції, додаткові відео матеріали, презентації, практичні роботи, самостійні роботи), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування тощо.

5) Викладач має змогу проводити навчання, оцінівати надіслані роботи, відправляти повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.

6) ЕНК може бути використаний як засоби навчання для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання на всіх етапах навчальної діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

Персональні дані:

1)Всі персональні дані зберігаються на серверах університету і зберігаються конфіденційно.

2) Студенти відповідають за власні дії зі створення і розміщення інформації на сторінці власного облікового запису на порталі та в інших розділах порталу.

3) Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої адміністрацією курсу в результаті відвідування студентом курсу та/або заповнення реєстраційних форм, у тому числі і їх персональних даних, здійснюється адміністрацією курсу відповідно до законодавства України.

4)Відомості про персональні дані Студентів та Викладачів, призначені лише для використання в інформаційно-освітньому середовищі університету.

Облікові записи студентів:

1)Доступ до ресурсів ЕНК — персоніфікований:

2)Облікові записи створює Адміністратор курсу.

3) Користувачі ЕНК отримують логін та пароль на вказану ними електронну адресу, згідно наданих в заявці на реєстрацію даних.

4)Кожний студент має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі.

5)Студенти персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і паролів.

6)Відновлення забутих імені для входу і паролю Профілю студента здійснюється автоматизовано засобами, передбаченими програмним забезпеченням курсу. У випадку неможливості автоматизованого відновлення воно здійснюється Адміністратором на підставі заяви студента. В заяві студент обов’язково повинен вказати прізвище, ім’я, по батькові, всі свої робочі дані (Викладачі: факультет кафедра, Студенти: факультет курс група), свій логін та електронну пошту.

7)Студент повинен самостійно розмістити в своєму обліковому записі власну фотографію. Забороняється використовувати чужі обличчя, зображення предметів, звірів, героїв мультфільмів та коміксів тощо. Студент на світлині повинен бути впізнаваним.

Обов'язки студента:

1)Дотримуватися Правил і вимог роботи на курсі.

2)Вказувати повні і достовірні дані про себе при реєстрації та постійно слідкувати за їх повнотою і достовірністю.

3) Своєчасно здавати і виконувати поставлені задачі Викладача.

Студенту забороняється:

1)Використовувати портал для потреб, не пов'язаних з навчальним процесом.

2)Розголошувати дані свого облікового запису чи дозволяти іншим особам користуватися курсом, використовуючи його обліковий запис.

3)Володіти чи намагатися отримати більш ніж один обліковий запис.

4)Розголошувати відому йому Інформацію іншим особам, якщо ця Інформація не стосується виключно цих осіб або не може бути отримана стандартними засобами курс всіма іншими студентами незалежно від їх рівнів прав.

5)Чинити дії, які можуть спричинити розкриття чи зміну інформації, яка недоступна для цього студента стандартними засобами курсу.

6)Чинити дії, які можуть спричинити вихід з ладу курсу чи поставити під загрозу його роботу, цілісність чи конфіденційність інформації.
   
Лише студент несе відповідальність за:

1)Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на курс з використанням його облікового запису.

2)Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

3)Вміст інформації, розміщеної ним на ЕНК.

Викладач зобов’язаний:

1)Розміщувати інформацію, в інформаційно-освітньому курсі, для повноцінного процесу навчання.

2)Своєчасно оцінювати роботу Студентів, з рекомендаціями та відгуками, щодо їх виконаної роботи.

3) Інформувати студентів про важливі події та зміни у навчальному процесі.

Підсумкові положення

1)Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання.

2)Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до цих правил. У цьому випадку на курсі буде опубліковано відповідне повідомлення про зміни.

3)Адміністрація курсу не несе відповідальності за висловлювання студентів сайту.

4)Адміністрація завжди готова взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого учасника курсу щодо роботи ресурсу.

5)Відповідальність за дописи на ЕНК несе учасник, який їх розмістив.

6)Розміщення будь-якого допису на ЕНК автоматично означає Вашу згоду з цими правилами і з необхідністю їх дотримання.

7)Студент приймає ці правила для подальшого фактичного використання курсу.


 


Остання зміна: пʼятниця, 2 жовтня 2020, 22:42