Відповідальні за впровадження ІКТ від ННІ і факультетів


ННІ, факультет

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада

Корпус/ кімната

Електронна адреса

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Волошин
Семен Михайлович

доцент кафедри
електропостачання

8/1

voloshyn@nubip.edu.ua

ННІ лісового і садово-паркового господарства

Домашовець
Галина Степанівна

доцент кафедри
таксації лісу та лісового менеджменту

1/103

domashovets@nubip.edu.ua

ННІ неперервної освіти і туризму

Кудінова
Ірина Петрівна

доцент кафедри
готельно-ресторанної справи та туризму

10/414

ikudinova@nubip.edu.ua
ikudinova@ukr.net

Факультет аграрного менеджменту

Гаврилюк
Віталій Петрович

доцент кафедри
виробничого та інвестиційного менеджменту

10/413

havrylyuk@nubip.edu.ua
havrylyuk.ikt@gmail.com

Факультет агробіологічний

Андрусик
Юрій Юрійович

доцент кафедри
садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

7/46

yuran@nubip.edu.ua

Факультет ветеринарної медицини

Друзь
Наталія Віталіївна

доцент кафедри
анатомії, гістології і патоморфології твари

12/-

druz_nv@nubip.edu.ua

Факультет гуманітарно-педагогічний

Витриховська Оксана Петрівна

доцент кафедри
соціальної роботи та реабілітації

3/07

vytrykhovska.o@nubip.edu.ua
vytrykhovska@gmail.com

Факультет економічний

Собченко
Тетяна Степанівна

доцент кафедри
статистики та економічного аналізу

10/602

kinevat@ukr.net
tsobchenko@nubip.edu.ua

Факультет захисту рослин, біотехно­логій та екології

Павлюк Сергій Дмитрович

доцент кафедри
екології агросфери та екологічного контролю

4/72

pavlyuksd@ukr.net

Факультет землевпорядкування

Богданець
В’ячеслав Анатолійович

доцент кафедри
геодезії та картографії

6/114

v_bogdanets@nubip.edu.ua

Факультет інформаційних технологій

Волошина Тетяна Володимирівна

доцент кафедри
інформаційних систем і технологій

15/202

t-voloshina@nubip.edu.ua

Факультет конструювання та дизайну

Банний
Олександр Олександрович

доцент кафедри
надійності техніки

5/5а

alexsandrbannyi@gmail.com

Факультет механіко-технологічний

Курка
Віталій Петрович

доцент кафедри
сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

7/38

kurka@nubip.edu.ua

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Свириденко
Наталія Петрівна

доцент кафедри
генетики, розведення та біотехнологій тварин

1/89

natasvyrydenko@gmail.com

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Сарана
Віктор Володимирович

доцент кафедри
процесів і обладнання переробки продукції АПК

11/312

saranavv@ukr.net

Факультет юридичний

Качур
Віра Олегівна

завідувач кафедри
теорії та історії держави і права

6/221, 224

kachur_v@nubip.edu.ua

Кафедра військової підготовки

Радіонов
Ігор Павлович

cт. викладач кафедри військової підготовки, полковник

15/1

igor385@ukr.net


Остання зміна: вівторок, 19 липня 2022, 17:21