Відповідальні за впровадження ІКТ від ННІ і факультетів

ННІ, факультет

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада

Корпус/ кімната

Електронна адреса


ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Чуєнко
Роман Миколайович

доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій

8/1

roman_chuenko@ukr.net


ННІ лісового і садово-паркового господарства

Домашовець
Галина Степанівна

доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту

1/103

domashovets@nubip.edu.ua


ННІ післядипломної освіти

Кудінова
Ірина Петрівна

доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

10/414

ikudinova@ukr.net


Факультет аграрного менеджменту

Гаврилюк
Віталій Петрович

доцент кафедри економічної теорії

10/408

havrylyuk.ikt@gmail.com


Факультет агробіологічний

Андрусик
Юрій Юрійович

доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

1/44

yurandrusyk@gmail.com


Факультет ветеринарної медицини

Харкевич
Юрій Олександрович

доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка

12/213

kharkevych_iurii@nubip.edu.ua


Факультет гуманітарно-педагогічний

Витриховська Оксана Петрівна

доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації

3/07

vytrykhovska@gmail.com


Факультет економічний

Собченко
Тетяна Степанівна

доцент кафедри статистики та економічного аналізу

10/602

kinevat@ukr.net
kineva.t.s@nubip.edu.ua


Факультет захисту рослин, біотехно­логій та екології

Павлюк Сергій Дмитрович

доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

4/72

pavlyuksd@ukr.net

Факультет землевпорядкування

Богданець
В’ячеслав Анатолійович

доцент кафедри геодезії та картографії

6/114

v_bogdanets@nubip.edu.ua


Факультет інформаційних технологій

Мокрієв
Максим Володимирович

доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

15/221а

m.mokriiev@nubip.edu.ua


Факультет конструювання та дизайну

Банний
Олександр Олександрович

ст. викладач кафедри надійності техніки

5/...

alexsandrbannyi@gmail.com


Факультет механіко-технологічний

Курка
Віталій Петрович

ст. викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем

11/341

kurka@nubip.edu.ua


Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Свириденко
Наталія Петрівна

доцент кафедри генетики, розведення та біотехнологій тварин

7а/204

natasvyrydenko@gmail.com


Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Сарана
Віктор Володимирович

доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК

11/312

saranavv@ukr.net


Факультет юридичний

Качур
Віра Олегівна

завідувач кафедри теорії та історії держави і права

6/221, 224

kachur_v@nubip.edu.ua


Остання зміна: четвер, 24 вересня 2020, 11:22