Робоча програма

Мета та завдання.

Дисципліна Інженерний захист та підготовка територій" призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести  та  формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд. Завданням навчальної дисципліни є створення і підтримання середовища для людини, що максимально забезпечить найбільш сприятливі умови для її існування.

Наблизити навчальний процес до реальної діяльності будівельних організації і надати студентам необхідні відомості для самостійного визначення стану придатності територій з погляду геоморфологічних умов, природних факторів, антропогенних чинників при виконанні проектних та будівельно-монтажних роботах на будівельному майданчику. Отже, метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та надбання практичних навиків, вибір раціональних методів і використання сучасних технологій та обладнання  для будівництва будівель та споруд в складних умовах та територіях. Вміння користуватися Державними Будівельними Нормами та Правилами України, Державними Стандартами України. Дана дисципліна орієнтована  на застосування новітніх методів технології та організації в будівельній галузі.

Основні задачі дисципліни:  захистити територію для забудови будівель і споруд від зсувів та обвалів, забезпечити захист об’єктів інженерного захисту, регулювати  гравітаційні процеси на схилах і запобігти їх негативному прояву.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- як забезпечити загальну і місцеву стійкість зсувних і зсувонебезпечних територій;

- гранично допустимі величини деформацій об’єктів інженерного захисту на територіях, де існує небезпека активізації або утворення нових зсувів, згідно з ДБН В.2.1-10;

Вміти:

забезпечити безпечне проживання людей;

забезпечити надійність об’єктів інженерного захисту;

- зберегти історичні пам’ятки, заповідники, ландшафти;

- створити санітарно-гігієнічні, соціальні умови на зсувних і зсувонебезпечних територіях;

-   забезпечити належне архітектурне оформлення споруд інженерного захисту;

-  раціонально використовувати землі та природні ресурси відповідно до існуючих норм і законів.

Змістовний модуль №1. „Основні положення інженерного захисту та методи оцінки території ”

Тема 1. Основні положення інженерного захисту та підготовки територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів - 2 год.

Сфера застосування. Основні положення. Класифікація зсувних і обвальних процесів. Додаткові вимоги щодо виконання інженерних вишукувань. Основні критерії призначення споруд інженерного захисту та заходів інженерного захисту. Вимоги до охорони навколишнього середовища.

Тема 2. Проектування та класифікація територій за їх придатністю та підготовка для різних видів будівництва - 2 год.

Функціональне зонування територій. Вибір територій для міського будівництва. Характеристика зсувних та обвальних процесів на схилах та їх класифікація.  Планування  сельбищних територій.  Промислові і комунально – складські зони.  Вертикальне планування елементів вуличної мережі . Спроби розмостки проїжджої частини вулиць.  Визначення  розміру витрат на інженерну підготовку територій у складних умовах. Оцінка економічної ефективності інженерної підготовки територій. 

Тема 3. Математичні методи в оцінці території за природними умовами - 2 год.

Структура містобудівних задач.  Оцінка і прогноз стану територій з  складними природними умовами. Прогноз підтоплення територій. Розрахунок економічних показників освоєння територій. Водозахисні заходи.

Змістовний модуль №2. „Проектування та інженерного захисту  території”

Тема 4. Проектування рельєфу міської території - 2 год.

Стадії розробки проектів вертикального планування. Аналіз рельєфу для цілей містобудівництва. Схема вертикального планування міської території.  Методи вертикального планування.  Елементарні задачі вертикального планування.  Висотна прив’язка споруд.

Тема 5. Інженерний захист затоплений територій - 2 год.

Формування забудови на заплавних та прибережних територіях. Режим рівней водотоків та водойм.  Регулювання стоку та збільшення пропускної здатност. Підтоплені дамби обвалування. Затоплені дамби обвалування.  Намив територій

 Схеми та способи намиву.  Особливості проектування будівництва на намивних територіях

Тема 6. Захист територій від підтоплення - 2 год.

 Основні гідрогеологічні властивості гірських ґрунтів. Режим підземних вод. 

 Природні та штучні чинники підтоплення.  Захист територій від підтоплення. Схеми дренажів.  Основні вимоги до конструктивних рішень дренажів  і принципи їх розрахунків.  Трасування дренажів.  Конструкції  дренажів


Тема 7. Заходи інженерного захисту об’єктів від зсувних і обвальних процесів - 2 год.

 Види ерозій.  Яри, їх  утворення та класифікація.  Інженерний захист об’єктів від зсувних та обвалених процесів.  Загальні положення проектування підпірних стін. 

Види і конструкції підпірних стін.  
Остання зміна: субота, 20 лютого 2021, 13:52