Шкала оцінювання

1. Таблиця розподілу оціночних балів за виконання різних видів навчальної
діяльності з кожного модуля та «вага» кожного модуля у загальній рейтинговій оцінці

Види навчальної діяльності

Розподіл оціночних балів

«Вага» кожного модуля у загальній рейтинговій оцінці, %
Навчальна робота

70
Модуль 110035
Практична робота 120
Практична робота 220
Практична робота 320


Самостійна робота 120
Тест до модуля 120
Модуль 210035
Практична робота 410
Практична робота 510
Практична робота 610
Практична робота 710

Самостійна робота 230
Тест до модуля 230
Підсумкова атестація3030
Екзаменаційний тест10 х
Співбесіда20х

2. Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і національними оцінками

Рейтинг здобувача вищої освіти,
бали

Оцінка національна
за результати складання

екзаменів

заліків

90 – 100

Відмінно

Зараховано

74 – 89

Добре

60 – 73

Задовільно

0 – 59

Незадовільно

Не зарахованоОстання зміна: субота, 20 лютого 2021, 14:09