Контрольні запитання

1.    Дайте визначення «інженерний захист територій» та сфера застосування.

2.    Перерахуйте основні положення інженерного захисту територій.

3.    Як класи наслідків (відповідальності) споруд впливають на проектування об’єктів будівництва інженерного захисту?

4.    Перерахуйте  причини що впливають на проектування споруд інженерного захисту.

5.    Перерахуйте вимоги до об’єктів інженерного захисту поблизу підземного простору в зонах впливу схилів.

6.    Як враховується при проектуванні типи деформацій схилів(укосів) ?

7.    Перерахуйте додаткові умови виконання інженерних вишукування для матеріалів досліджень для ділянки схилів.

8.    Перерахуйте додаткові умови виконання інженерних вишукування для інженерно-геодезичних вишукавань.

9.    Яку інформацію повинні містити інженерно-геодезичних вишукування додаткових умов?

10. Що необхідно оцінювати при прогнозі зміни гідрогеологічних умов територій?

11. Перерахуйте функціональні зони при розробці проектів планування.

12. Від чого залежить вибір територій для міського будівництва?

13. Як класифікуються території за їх придатністю та підготовкою для різних видів будівництва?

14. Перерахуйте де не дозволяється розміщення забудови.

15. Наведіть приклад характеристик природних умов територій за ступенем придатності для промислового будівництва.

16. Наведіть приклад характеристик природних умов територій за ступенем придатності для розміщення комунально-складських зон.

17. Наведіть приклад характеристик природних умов територій за ступенем придатності для розміщення садів та парків.

18. Як необхідно виконувати планування сельбищних територій?

19. Яку функцію виконують зелені насадження загального користування? Наведіть приклад.

20. Де можна розміщувати промислові зони району?

21. Де  можна розміщувати комунально-складські зони?

22. Як визначити розміри втрат на інженерну підготовку територій у складних умовах?

23. Перерахуйте орієнтовні показники збільшення витрат на інженерну підготовку в несприятливих умовах.

24. Дайте роз’яснення економічної оцінки ефективності інженерної підготовки територій.

25. Від чого залежить структура містобудівних задач?

26. Від чого залежить вартість освоєння одиниці території?

27. Навіщо робити оцінку і прогноз стану територій в складних природних умовах?

28. Перерахуйте антропологічні чинники природно-технічної системи.

29. Як враховується ефективність рельєфу територій?

30. Що враховує прогноз підтоплення територій?

31. Перерахуйте стадії розробки проектів вертикального планування.

32. В чому полягає аналіз рельєфу для містобудування?

33. Перерахуйте категорії місцевостей за енергією рельєфу.

34. Навіщо схема вертикального планування міських територій?

35. Поясніть методи вертикального планування.

36. Наведіть приклад допустимих ухилів і радіусів вертикальних кривих.

37. Наведіть приклад перерізів при різних ухилах поверхонь, що плануються та перерахуйте основні властивості горизонталей.

38. Наведіть приклад відображення проектних горизонталей різних форм поверхонь.

39. Перерахуйте основні положення до дренажних споруд.

40. В чому полягає трасування дренажу?

41. Поясніть принципи розрахунків дренажу.

42. Перерахуйте конструкції горизонтального дренажу.

43. Що таке дренажні галереї?

44. Що таке променеві дренажі?

45. Перерахуйте конструктивні типи дренажу.

46. Поясніть навіщо враховувати сейсмічний вплив на зсувні схили.

47. В чому полягає квазістичний метод врахування сейсмічних впливі?

48. Як визначається пониження рівня грунтових вод?

49. Як визначаються питомі втрати (припливу) води до дрени?

50. Як визначити пропускну здатність труби і швидкість течії води в ній?

51. Наведіть приклад розрізу дрени на будмайданчику. 


Остання зміна: субота, 20 лютого 2021, 14:11