Мета  вивчення    навчальної   дисципліни    «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості» розробка цілісної системи кадастру нерухомості яка сприятиме більш ефективному управлінню об’єктами нерухомості, підвищить захист прав власності, розкриє ширші можливості використання цих прав, дасть змогу здійснення моніторингу якості об’єктів кадастру та навколишнього середовища, дозволить  створити об'єктивну систему  оподаткування нерухомості.


Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості» являється засвоєння студентами теоретичних основ кадастру нерухомості, набуття теоретичних та практичних знань для вирішення питання формування ринку нерухомості, комплексне та сумісне оцінювання вартості земельних ділянок, будівель та споруд. Знання студентів повинні базуватися на новітніх досягненнях землевпорядної, економічної, технічної та екологічної наук у світі, завдань державної земельної політики щодо реформування земельних відносин та формування ринкової економіки в країні. Вивчення дисципліни с підсумковим етапом осмислення фундаментальних та спеціальних дисциплін, реалізація цих знань в практичній діяльності з організації ринку нерухомості як в цілому, так і при виконанні окремих видів кадастрових робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент  повинен

знати: основні положення нормативно-правових актів України щодо  функціонування системи реєстрації речових прав на землю та нерухоме майно і їх обмежень, інвентаризацію земель, будівель та споруд, організацію території, формування об'єктів нерухомого майна, систему класифікації об’єктів нерухомості, в тому числі земель та земельних ділянок, індексні карти та кадастрові номери, етапи розвитку та формування кадастрів нерухомості, як в Україні так і закордоном.

вміти: вести реєстрацію землевласників і землекористувачів, складати кадастровий план земельної ділянки, присвоювати кадастрові номери земельним ділянкам, використовувати матеріали кадастрового зонування тощо.


 Програма навчальної дисципліни

 

МОДУЛЬ 1.  «Теоретичні засади функціонування кадастру нерухомості»

Тема 1. Теоретичне засади кадастру нерухомості

Кадастр нерухомості в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки. Правові засади функціонування кадастру нерухомості. Визначення поняття нерухомого майна в чинному законодавстві, його ознаки та класифікація. Місце нерухомості в ринковій системі. Загальна класифікація об'єктів нерухомості. Визначення поняття споруд.

 Тема 2. Основні засади формування кадастру нерухомості в Україні та світі

Правові засади функціонування кадастру нерухомості. Визначення ринку нерухомості в Україні. Основні принципи функціонування кадастру нерухомості в Україні. Нормативно-правове забезпечення формування кадастру нерухомості. Основні нормативно-правові акти щодо функціонування кадастру нерухомості та об’єктів нерухомості.

 

МОДУЛЬ 2. «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості»

Тема 3. Містобудівний кадастр та містобудівна діяльність в Україні як невід'ємна складова інституційного забезпечення розвитку кадастру нерухомості

Загальні положення. Поняття містобудівний кадастр та містобудівна діяльність. Структура містобудівного кадастру. Взаємодія містобудівного та земельного кадастрів. Сучасні проблеми містобудування, містобудівного кадастру. Просторовий розвиток. Адміністрування містобудівної діяльності

Тема 4. Інституційне забезпечення проведення державної реєстрації нерухомості

Напрями розвитку правових норм щодо проведення реєстрації нерухомості. Суб’єкти та об’єкти державної реєстрації нерухомості. Порядок проведення державної реєстрації. Взаємодія кадастрів. Науково-методичне забезпечення проведення державної реєстрації земель. Особливості державної реєстрації різних об’єктів нерухомості.

Тема 5. Перспективи формування кадастру нерухомості в Україні. Загальні положення про технічну інвентаризацію нерухомості

Загальні положення про технічну інвентаризацію нерухомості. О`бєкти які підлягають технічній інвентаризації, особливості її проведення. Місце технічної інвентаризації у розвитку кадастру нерухомості. Ідентифікація об`єктів нерухомості. Класифікація ідентифікаторів нерухомості. Роль кадастру нерухомості в Україні. Перспективи взаємодії кадастрів в Україні. Удосконалення кадастрово-рестраційної системи нерухомості в Україні, першочергові заходи.


 

Остання зміна: понеділок, 22 листопада 2021, 21:58