Основна

1.  Будзяк В.М. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості: навч. посіб. / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк. – К. : 2014, 303 с.

2.  Кадастр нерухомості : [Монографія / Л. М. Перовим, Л. Л. Перовим, К.І.  Губар. - Львів : Львівська політехніка, 2003 – 120 с.

3.  Перович Л.М., Сай В. М. Кадастр територій. - Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2012. 261 с.

4.   Проблеми державного земельного кадастру в Україні [Електронний ресурс] / А.Г. Мартин. – Режим доступу: http://www.myland.org.ua/ userfiles/file/AGMartyn_cadastre.pdf

5.   Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 5. П-С, 2003., с. 689.

6.   Бавровська Н. М. світовий досвід формування кадастру нерухомості та його вплив на формування кадастрових систем україни [електронний ресурс] / Н. М. Бавровська, Л. В. Паламарчук // Економіка АПК. – 2010. – режим доступу до ресурсу: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2010/7.pdf.

7.  Перович Л. Кадастрова система України в контексті світового розвитку [Електронний ресурс] / Л. Перович, О. Лудчак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27180/1/004-015-019.pdf

8.  Дорош Й. М. Теоретико-методологічні засади формування обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки: [монографія] / Й.М. Дорош, О. С. Дорош. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 656 с.

 

Нормативна

1. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” за станом : 1 липня 2004 р. № 1952-ІV // ВВР України. – Офіц. вид. – 2004. – № 51. – С. 553.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №№ 2768-III [Електронний ресурс]. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2.

3. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 №858-IV [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

4. Закон України «Про державний контроль за раціональним використанням та охороною земель»//Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - С. 29- 37.

5. Закон України «Про охорону земель»//Офіційний вісник України. - 2003.  - № 29. - С. 9-29.

6.  Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/ 3038-

7.  Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 280/97-вр.

8.  Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"  [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 26.05.2020 — № 98. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20.

9.  Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року № 3613-VI [Електронний ресурс] // Голос України від 06.08.2011 — № 145. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

10.  Закон України "Про основи містобудування" 16 листопада 1992 року № 2780-XII [Електронний ресурс] // Голос України від 09.12.1992. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12.

11.  Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року № 3425-XII [Електронний ресурс] // Голос України від 05.10.1993. – 1993. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] // Голос України від 12.03.2003 — № 45. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print.

13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] // Голос України від 04.12.2010 — № 229, / № 229-230 /. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print.

14. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 №858-IV [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

15. Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" 23 грудня 1998 року N 353-XIV [Електронний ресурс]. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14.

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 27.11.2012 — № 218. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/print1484118245992111.

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 31.12.2015 — № 246. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF.

18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами" [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 31.12.2015 — № 246. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF.

19.  Постанова Кабінету Міністрів України " Про містобудівний кадастр" від 25 травня 2011 р. N 559 [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 03.06.2011 — № 100. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF.

 Інтернет джерела:

1.  Офіційна інформація Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://land.gov.ua.

2.  Офіційна інформація Міністерства юстиції України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://minjust.gov.ua/.

3.  Геопортал "Містобудівний кадастр Києва" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mkk.kga.gov.ua/.

4.   Публічна кадастрова карта України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all.

5.   Онлайн карта наявності генеральних планів Київської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://koda.geoportal.org.ua/ua/map/main.

6.   Відкрите просторове планування (PMAP) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pmap.minregion.gov.ua/index.php?r=map%2Findex&typeAto=village.

7.    Містобудівний кадастр м. Львова [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mbk.city-adm.lviv.ua/

Остання зміна: неділя, 15 листопада 2020, 16:17