Інтегрованого захисту

Courses tagged with "Інтегрованого захисту"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Курс "Хімічний захист(агрофармакологія)" забезпечує набуття теоретичних знань регламентів безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин в агрономії та формування практичних навичок і умінь по їх використанню, а також формування природоохоронних і професійних компетенцій, необхідних випускникам аграрних спеціальностей для піднесення національного аграрного сектору на рівень світових вимог.

Blank20

Category: Агро

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

ECTS: 8.
Автор: Доля Микола Миколайович

Анотація: Вивчення дисципліни «Контроль бур’янів» передбачає формування у

майбутніх фахівців системи знань і умінь із біологічних особливостей

бур’янів, закономірностей утворення бур’янового компонента

агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними рослинами і бур’янами та

складання системи контролю забур’яненості полів, інтегрованої в сучасні

технології вирощування культурних рослин. заходів.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин - Модуль 1. Кліщі; Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. Дядечка - Модуль 2. Нематоди; Бондарева Леся Михайлівна.
Анотація: У модулі "Кліщі" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість кліщів сільськогосподарськтих культур. Викладені методи діагностики кліщів, їх природні вороги. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності шкідливих видів клішів.
У модулі "Нематоди" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість фітопаразитичних нематод. Викладені методи діагностування нематод, виділення їх з рослинних тканин та грунту. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності фітопаразитичних нематод.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ESTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
В аграрному виробництві, торгівлі, транспортуванні та зберіганні продукції рослинного походження постійно виникають питання щодо її безперешкодного переміщення через державний кордон України. Розповсюдження шкідливих організмів у різних географічних регіонах земної кулі зумовлене кліматичними та антропічними факторами. Саме фітосанітарний контроль на державному кордоні та всередині країни спрямований на охорону території країни від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин і насіння бур’янів, що можуть завдавати значних збитків народному господарству України.
Сучасні знання з фітосанітарного законодавства, порядку та методів проведення фітосанітарної експертизи, біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на території країни.


Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна перебачає формування теоретичних знань і практичних навичок і умінь по використанню хімічних засобів захисту рослин в захисті рослин, а також формування загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних випускникові.
Доступ: Закритий.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 – «Захист і карантин рослин»

ОС: Магістр Семестр - ECTS: 4

Автор: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, кандидат біологічних наук

Анотація: дисципліна передбачає вивчення: гігієни праці та виробничої санітарії під час застосування засобів захисту рослин; правил зберігання, транспортування та застосування ЗЗР; токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів; особливостей дії отруйних речовин на організм людини та об’єкти навколишнього середовища; засобів індивідуального захисту при роботі з пестицидами, профілактики професійної захворюваності та виробничого травматизму при виконанні комплексу робіт пов’язаних із пестицидами; вивчення основних законодавчих актів, що стосуються питань безпечного застосування засобів захисту рослин.

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин).

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: Бабич Анатолій Григорович - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

 Анотація. Дисципліна вивчає систему захисту сільськогосподарських культур від бур'янів та супутньої сегетальної рослинності в сучасних агрофітоценозах.


Category: ЗР

ОС Магістр, Спеціальність 202 Захисті карантин рослин, ОП Захист рослин, 

ЄКТС: 4.
Автор: Доля М.М.

Анотація: Зміст дисциплін «Патологія шкідливих організмів» передбачає вивчення, оцінку, значення збудників захворювань комах, кліщів, молюсків, гризунів розгляд патогенезу, розкриття умов і закономірностей розвитку хвороб, що впливають на їх розвиток та розмноження

Category: ЗР

ОС Магістр Спеціальність 202 Захисті і карантин рослин, ОП Захист рослин

ECTS: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович

Анотація:

Category: ЗР

ОС Магістр, 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин, ОП Захист рослин

ECTS: 4.

Автор: Доля Микола Миколайович

Логістика і комунікації у захисті рослин дає уявлення  про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками; галузь бізнесу або функція в корпорації, функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСTS: 4.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Курс «Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин» дає майбутнім магістрам необхідний рівень знань для раціонального, екологічного і безпечного використання пестицидів у сільському господарстві, враховуючи їх біологічну активність та негативний вплив на навколишнє довкілля.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 – «Захист і карантин рослин»

ОС: Магістр Семестр - 2   ECTS: 4

Автор: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, кандидат біологічних наук

Анотація: дисципліна передбачає вивчення: виробничої санітарії та гігієни праці під час карантинного знезараження (дезінсекції та фумігації), при виконанні комплексу робіт пов’язаних із пестицидами, при здійсненні фітосанітарного контролю при переміщенні товарів через митний кордон України; правил зберігання, транспортування та застосування ЗЗР; токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів; особливостей дії отруйних речовин на організм людини та об’єкти навколишнього середовища; засобів індивідуального захисту при роботі з пестицидами, профілактики професійної захворюваності та виробничого травматизму; вивчення основних законодавчих актів, що стосуються питань безпечного застосування засобів захисту рослин.


Category: КР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (ОП Карантин рослин).
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бабич Анатолій Григорович - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Анотація. Дисципіна вивчає стратегію і тактику інтегрованого захисту фітоценозів від біотичних, абіотичних та антропічних чинників на природоохоронній основі. При цьому враховуються сучасні та новітні моніторингові системи щодо корисного та шкідливого біорізноманіття згідно фаз росту і розвитку захищаючих рослин

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Передбачає вивчення фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва сільськогосподарської продукції. Вивчення законів про карантин  рослин в Україні та ознайомлення з  іноземним досвідом, що до правового регулювання в фітосанітарній сфері

Category: КР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин).  ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Сикало Оксана Олексіївна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин; Чернега Тетяна Олександрівна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів.
П20
Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 5.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Курс передбачає вивчення біологічних особливостей регульованих шкідливих організмів лісу та лісоматеріалів, шляхів поширення та продукції, з якою можливе потрапляння на територію України; методик проведення обстеження лісових насаджень, огляду лісоматеріалів на виявлення карантинних організмів лісу та методів відбору зразків; інтегрованого управління шкідливими організмами у лісовому господарстві

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Розглядаються види, які можуть бути шкідливими для зарубіжних країн. В разі їх виявлення у рослинній продукції необхідне проведення додаткових обробок.

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів

Category: КР

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  4.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: Дисципліна включає вивчення основних нормативних документів які регламентують ефективне виконання різних технологічних операцій при захисті рослин, основні правові аспекти застосування різних пестицидів в рослинництві. Приділена увага порядкам проведення стандартизації та безпечності імпортування рослинницької продукції

Category: КР