Інтегрованого захисту

Courses tagged with "Інтегрованого захисту"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Курс "Хімічний захист(агрофармакологія)" забезпечує набуття теоретичних знань регламентів безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин в агрономії та формування практичних навичок і умінь по їх використанню, а також формування природоохоронних і професійних компетенцій, необхідних випускникам аграрних спеціальностей для піднесення національного аграрного сектору на рівень світових вимог.

Blank20

Category: Агро

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

ECTS: 8.
Автори: Доля Микола Миколайович, Чернега Тетяна Олександрівна

Анотація: Вивчення дисципліни «Контроль бур’янів» передбачає формування у

майбутніх фахівців системи знань і умінь із біологічних особливостей

бур’янів, закономірностей утворення бур’янового компонента

агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними рослинами і бур’янами та

складання системи контролю забур’яненості полів, інтегрованої в сучасні

технології вирощування культурних рослин. заходів.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин - Модуль 1. Кліщі; Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. Дядечка - Модуль 2. Нематоди; Бондарева Леся Михайлівна.
Анотація: У модулі "Кліщі" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість кліщів сільськогосподарськтих культур. Викладені методи діагностики кліщів, їх природні вороги. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності шкідливих видів клішів.
У модулі "Нематоди" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість фітопаразитичних нематод. Викладені методи діагностування нематод, виділення їх з рослинних тканин та грунту. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності фітопаразитичних нематод.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ESTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
В аграрному виробництві, торгівлі, транспортуванні та зберіганні продукції рослинного походження постійно виникають питання щодо її безперешкодного переміщення через державний кордон України. Розповсюдження шкідливих організмів у різних географічних регіонах земної кулі зумовлене кліматичними та антропічними факторами. Саме фітосанітарний контроль на державному кордоні та всередині країни спрямований на охорону території країни від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин і насіння бур’янів, що можуть завдавати значних збитків народному господарству України.
Сучасні знання з фітосанітарного законодавства, порядку та методів проведення фітосанітарної експертизи, біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на території країни.


Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна перебачає формування теоретичних знань і практичних навичок і умінь по використанню хімічних засобів захисту рослин в захисті рослин, а також формування загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних випускникові.
Доступ: Закритий.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 – «Захист і карантин рослин»

ОС: Магістр Семестр - ECTS: 4

Автор: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, кандидат біологічних наук

Анотація: дисципліна передбачає вивчення: гігієни праці та виробничої санітарії під час застосування засобів захисту рослин; правил зберігання, транспортування та застосування ЗЗР; токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів; особливостей дії отруйних речовин на організм людини та об’єкти навколишнього середовища; засобів індивідуального захисту при роботі з пестицидами, профілактики професійної захворюваності та виробничого травматизму при виконанні комплексу робіт пов’язаних із пестицидами; вивчення основних законодавчих актів, що стосуються питань безпечного застосування засобів захисту рослин.

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин).

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: Бабич Анатолій Григорович - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

 Анотація. Дисципліна вивчає систему захисту сільськогосподарських культур від бур'янів та супутньої сегетальної рослинності в сучасних агрофітоценозах.


Category: ЗР

ОС Магістр, Спеціальність 202 Захисті карантин рослин, ОП Захист рослин, 

ЄКТС: 4.
Автор: Доля М.М.

Анотація: Зміст дисциплін «Патологія шкідливих організмів» передбачає вивчення, оцінку, значення збудників захворювань комах, кліщів, молюсків, гризунів розгляд патогенезу, розкриття умов і закономірностей розвитку хвороб, що впливають на їх розвиток та розмноження

Category: ЗР

ОС Магістр Спеціальність 202 Захисті і карантин рослин, ОП Захист рослин

ECTS: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович

Анотація:

Category: ЗР

ОС Магістр, 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин, ОП Захист рослин

ECTS: 4.

Автор: Доля Микола Миколайович

Логістика і комунікації у захисті рослин дає уявлення  про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками; галузь бізнесу або функція в корпорації, функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСTS: 4.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Курс «Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин» дає майбутнім магістрам необхідний рівень знань для раціонального, екологічного і безпечного використання пестицидів у сільському господарстві, враховуючи їх біологічну активність та негативний вплив на навколишнє довкілля.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Дмитрієва Ольга Євгенівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, кандидат біологічних наук; Піскунова Лариса Едуардівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення виробничої санітарії та гігієни праці під час карантинного знезараження (дезінсекції та фумігації), при виконанні комплексу робіт пов’язаних із пестицидами, при здійсненні фітосанітарного контролю при переміщенні товарів через митний кордон України; правил зберігання, транспортування та застосування ЗЗР; токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів; особливостей дії отруйних речовин на організм людини та об’єкти навколишнього середовища; засобів індивідуального захисту при роботі з пестицидами, профілактики професійної захворюваності та виробничого травматизму; вивчення основних законодавчих актів, що стосуються питань безпечного застосування засобів захисту рослин.


Category: КР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (ОП Карантин рослин).
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бабич Анатолій Григорович - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Анотація. Дисципіна вивчає стратегію і тактику інтегрованого захисту фітоценозів від біотичних, абіотичних та антропічних чинників на природоохоронній основі. При цьому враховуються сучасні та новітні моніторингові системи щодо корисного та шкідливого біорізноманіття згідно фаз росту і розвитку захищаючих рослин

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Передбачає вивчення фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва сільськогосподарської продукції. Вивчення законів про карантин  рослин в Україні та ознайомлення з  іноземним досвідом, що до правового регулювання в фітосанітарній сфері

Category: КР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин).  ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Сикало Оксана Олексіївна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин; Чернега Тетяна Олександрівна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів.
П20
Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 5.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Курс передбачає вивчення біологічних особливостей регульованих шкідливих організмів лісу та лісоматеріалів, шляхів поширення та продукції, з якою можливе потрапляння на територію України; методик проведення обстеження лісових насаджень, огляду лісоматеріалів на виявлення карантинних організмів лісу та методів відбору зразків; інтегрованого управління шкідливими організмами у лісовому господарстві

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Розглядаються види, які можуть бути шкідливими для зарубіжних країн. В разі їх виявлення у рослинній продукції необхідне проведення додаткових обробок.

Category: КР

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів

Category: КР

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  4.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: Дисципліна включає вивчення основних нормативних документів які регламентують ефективне виконання різних технологічних операцій при захисті рослин, основні правові аспекти застосування різних пестицидів в рослинництві. Приділена увага порядкам проведення стандартизації та безпечності імпортування рослинницької продукції

Category: КР