Аквакультури

Область Курси відмічена як "Аквакультури"

ОК "Технології культивування додаткових об'єктів аквакультури"
Спеціальність:
207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автори: Кононенко Руслан Володимирович - доцент кафедри аквакультури, к.вет.н.; Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури, к.с.-г.н.

Викладач: Кононенко Ірина Сергіївна, к.с.-г.н., доцент кафедри аквакультури

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Ставове рибництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автори: Андрющенко Антоніна Іванівна - доцент кафедри аквакультури; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біологічних основ аквакультури прісноводних водойм, структури та облаштування аквакультурних господарств, методів підвищення біопродуктивності та рибопродуктивності прісноводних водойм, методологічних основ технологій відтворення та вирощування об’єктів прісноводної тепловодної ставової аквакультури, технологій відтворення та вирощування об’єктів прісноводної холодноводної ставової аквакультури.

Технології ставової аквакультури

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи.
Спеціальність:
207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Вовк Надія Іллівна - професор кафедри аквакультури; Марценюк Вадим Петрович – доцент кафедри аквакультури.
Анотація: У курсі подано сучасні теоретичні знання процесу застосування методологічних підходів до наукових досліджень, розглядаються питання методики, організації та проведення науково-виробничих досліджень з вивчення проблем аквакультури. Окремі питання присвячені вимогами до оформлення дисертаційної роботи, її структури, редакційного викладення результатів у наукових працях.

Категорія: ВБР
Наукові основи технології культивування нових об'єктів аквакультури.
Спеціальність:
207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури.
Анотація: У курсі розглядаються питання сучасних теоретичних і практичних основ актуальних і ресурсозаощаджуючих технологій виробництва продукції аквакультури, а також вивчаються останні світові, вітчизняні досягнення та наукові розробки в області культивування гідробіонтів прісноводної та морської аквакультури.
Категорія: ВБР
Cпеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Бех Віталій Валерійович - професор кафедри аквакультури; Марценюк Вадим Петрович – доцент кафедри аквакультури.
Анотація: Дисципліна забезпечує знання та компетентності з наукових основ та практичних аспектів щодо селекційно-племінної роботи з культивованими гідробіонтами на рибогосподарських підприємствах.
Категорія: ВБР
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автори: Бех Віталій Валерійович - професор кафедри аквакультури; Марценюк Вадим Петрович – доцент кафедри аквакультури.
Анотація: Дисципліна призначена для аспірантів (третій освітньо-науковий рівень) і включає засвоєння методологічних та технологічних підходів до вивчення біологічних основ прісноводної аквакультури, тенденцій розвитку у світовій аквакультурі методологічних і технологічних засобів та прийомів з питань підвищення біопродуктивності та рибопродуктивності прісноводних рибогосподарських водойм, методології ведення селекційно-племінної роботи, технологічних процесів відтворення, вирощуванння рибопосадкового матеріалу та товарної риби об’єктів культивування (коропових, осетрових, лососевих та додаткових видів риб) у прісноводній аквакультурі за різних форм та циклів її ведення.
Категорія: ВБР
Вибіркова дисципліна.
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Бех Віталій Валерійович, професор, д-р с.-г. наук, професор кафедри аквакультури.
Викладачі: Марценюк Вадим Петрович, доцент кафедри аквакультури; Шарило Дмитро Юрійович, асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти знань з основних технологій вирощування риби, що дають змогу активно впроваджувати власний бізнес, починаючи від простого культивування товарної риби в ставах та басейнах (короп, рослиноїдні риби, райдужна форель) чи дрібнотоварного вирощування африканського сома в умовах рециркуляціних аквакультурних систем.
Категорія: Бакалаври