Аквакультури

Courses tagged with "Аквакультури"

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 4 (Ск). ECTS: 9.
Автори: Коваленко Василь Олександрович - доцент кафедри аквакультури; Шарило Дмитро Юрійович - асистент кафедри аквакультури.
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3 (Ск). ECTS: 4,5 (9).
Автори: Коваленко Василь Олександрович - доцент кафедри аквакультури; Шарило Дмитро Юрійович - асистент кафедри аквакультури.
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3 (Ск). ECTS: 4,5 (9).
Автори: Андрющенко Антоніна Іванівна - доцент кафедри аквакультури; Ковальчук Олександр Миколайович - старший викладач кафедри аквакультури; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біологічних основ прісноводної ставової аквакультури, облаштування ставових рибних господарств, методів підвищення продуктивності водойм, основ селекційно-племінної роботи у рибництві, технологій відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної ставової аквакультури (коропових, осетрових, лососевих та малопоширених об’єктів – щуки, європейського сома, судака, буфало), особливостей транспортування риби та засобів щодо механізації рибоводних процесів.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. 

ECTS: 4 (8).

Автор: Базаєва Алевтина Василівна - доцент кафедри аквакультури.

Викладачі: Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури;

 Марценюк Вадим Петрович - доцент кафедри аквакультури
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (8).
Автори: Кононенко Руслан Володимирович - доцент кафедри аквакультури, к.вет.н.; Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури, к.с.-г.н.
Анотація: У курсі викладено інформацію стосовно обладнання та механізмів, які використовуються або можуть використовуватися в технологічному процесі вирощування об'єктів аквакультури з метою виконання окремих операцій технологічного циклу.
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Коваленко Василь Олександрович, канд. с-г. наук, доц. кафедри аквакультури.
Викладач: Шарило Дмитро Юрійович, асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Мета вивчення дисципліни - отримати знання з теоретичних основ і практичних методів культивування декоративних водних організмів, контролю та підтриманню оптимальних умов їх утримання з використанням спеціалізованих технічних та матеріальних засобів а також вивчення основ аквадизайну.
Протокол №4 від 27.11.2020.
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 7.
Автори: Вовк Надія Іллівна - завідувач кафедри аквакультури, професор; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: У матеріалах курсу викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основ патології, епізоотології та паразитології, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика та заходи з профілактики.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Бех Віталій Валерійович, професор, д-р с.-г. наук, професор кафедри аквакультури.
Викладачі:

 Марценюк Вадим Петрович, доцент кафедри аквакультури

Шарило Дмитро Юрійович, асистент кафедри аквакультури.


Анотація: Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти знань з основних технологій вирощування риби, що дають змогу активно впроваджувати власний бізнес, починаючи від простого культивування товарної риби в ставах та басейнах (короп, рослиноїдні риби, райдужна форель) чи дрібнотоварного вирощування африканського сома в умовах рециркуляціних аквакультурних систем.Category: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6); 2 (Ск). ЄКТС: 4 (8); 3 (6)(Ск).
Автор: Марценюк Вадим Петрович - доцент кафедри аквакультури.
Анотація: Курс «Розведення та селекція риб», побудовано за принципом раціонального поєднання сучасного теоретичного світогляду щодо відтворення риб в природних умовах, використання цієї інформації для свідомого оволодіння технологією розведення коропа, рослиноїдних риб, нетрадиційних об’єктів штучного відтворення.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6); 2 (Ск). ЄКТС: 4 (8); 3 (6) (Ск).
Автор: Марценюк Вадим Петрович - доцент кафедри аквакультури; Базаєва Алевтина Василівна - доцент кафедри аквакультури.
Анотація: Курс сприятиме підвищенню компетенції в підготовці рибогосподарських кадрів вищої кваліфікації, перед якими сьогодні стоять великі і достатньо складні завдання. Оптимальна реалізація цих завдань може бути досягнута виключно за умов володіння штучним відтворенням риб на рівні сучасних технологій.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Андрющенко Антоніна Іванівна, доцент кафедри аквакультури.
Охріменко Олеся Володимирівна, асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біологічних основ прісноводної ставової аквакультури, облаштування ставових рибних господарств, методів підвищення продуктивності водойм, основ селекційно-племінної роботи у рибництві, технологій відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної ставової аквакультури (коропових, осетрових, лососевих та малопоширених об’єктів – щуки, європейського сома, судака, буфало), особливостей транспортування риби та засобів щодо механізації рибоводних процесів.
Доступ: Закритий.


Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Індустріальне рибництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Вовк Надія Іллівна - завідувач кафедри аквакультури, професор; Базаєва Алевтина Василівна - доцент кафедри аквакультури; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали електронного курсу містять інформацію щодо біології продуктивності об’єктів індустріальної аквакультури, біологічних основ їх годівлі, біології плодючості та розмноження риб, методів підвищення продуктивності риб в умовах індустріального рибництва, управління технологічними процесами в індустріальній аквакультурі та методів контролю за об'єктами вирощування.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Ставове рибництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Вовк Надія Іллівна - завідувач кафедри аквакультури, професор;
Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біології продуктивності об’єктів ставової аквакультури, біологічних основ їх годівлі, біології плодючості та розмноження риб, методів підвищення продуктивності риб в аквакультурі штучних та природних водойм, управління технологічними процесами в аквакультурі та методів контролю за об'єктами вирощування.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Осетрівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Вовк Надія Іллівна - завідувач кафедри аквакультури, професор; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Аннотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біології продуктивності об’єктів осетрівництва, біологічних основ їх годівлі, біології плодючості та розмноження, методів підвищення продуктивності осетрових риб в аквакультурі штучних та природних водойм, управління технологічними процесами в осетрівництві та методів контролю за об'єктами вирощування.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Осетрівництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕСTS: 6.
Автори: Кононенко Руслан Володимирович - доцент кафедри аквакультури, к.вет.н.; Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури, к.с.-г.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання технологічних особливостей робіт з відтворення та вирощування осетрових видів риб в індустріальних умовах їх утримання.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECTS: 10.
Автори: Кононенко Руслан Володимирович - доцент кафедри аквакультури, к.вет.н.; Кононенко Ірина Сергіївна - доцент кафедри аквакультури, к.с.-г.н.
Анотація: У курсі розглядаються сучасні та класичні технології, що дозволяють інтенсифікувати процес вирощування об'єктів аквакультури за різних форм ведення господарювання, а також шляхи їх ефективного використання та поєднання.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Осетрівництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Андрющенко Антоніна Іванівна - доцент кафедри аквакультури; Коваленко Василь Олександрович - доцент кафедри аквакультури; Охріменко Олеся Володимирівна - асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо біологічних основ ведення ставового осетрівництва, структури та облаштування ставових осетрових господарств, методів підвищення біопродуктивності та рибопродуктивності осетрових ставів, методологічних основ технологій відтворення та вирощування об’єктів ставового осетрівництва.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Індустріальне рибництво). Семестр: 3. ОС: Магістр. ЄКТС: 6.
Автори: Кононенко Руслан Володимирович - доцент кафедри аквакультури;
Кононенко Ірина Сергіївна - старший викладач кафедри аквакультури.
Анотація: В курсі "Технічне оснащення індустріальної аквакультури" розглядаються основні досягнення сучасних технологій, які дозволяють механізувати та автоматизувати трудомісткі процеси в аквакультурі, цим самим інтенсифікувати їх.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Осетрівництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Коваленко Василь Олександрович - доцент кафедри аквакультури.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Індустріальне рибництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 8.
Автори: Коваленко Василь Олександрович, доцент кафедри аквакультури, Шарило Дмитро Юрійович, асистент кафедри аквакультури.
Анотація: Матеріали курсу містять інформацію щодо теоретичних основ організації індустріального рибництва і вирощування товарної риби в садках і басейнах відкритих систем аквакультури і рибницьких установок із замкнутим водокористуванням, структури та облаштування рибницьких господарств різних типів, методів водопідготовки і годівлі риби, технологічних схем відтворення об’єктів індустріального рибництва і вирощування товарної рибної продукції.

Технології індустріальної аквакультури

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019