Гідробіології та іхтіології

Область Курси відмічена як "Гідробіології та іхтіології"

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Халтурин Максим Борисович - асистент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: У курсі розглянуті питання побудови, встановлення, оформлення та наповнення акваріумів різних типів та стилів оформлення, правилами транспортування та підбору мешканців.

Категорія: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Дудник Світлана Василівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: Курс розглядає особливості і закономірності акліматизаційних процесів у гідробіонтів різного рівня складності біологічної організації та проведення цілеспрямованої акліматизації цінних гідробіонтів у рибогосподарські водойми України. Основні блоки: Теоретичні основи акліматизації гідробіонтів; Вибір об’єктів для акліматизації; Організація і реалізація акліматизаційних робіт.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Марценюк Вадим Петрович - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ЕСТS: 4; 8 (Ск).
Автор: Глєбова Юлія Анатоліївна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: Курс вивчає біоресурсний потенціал водойм різного типу для ефективного й раціонального його використання.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Дудник Світлана Василівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: У курсі розглядаються фізичні процеси у біологічних системах різного рівня складності організації - від одноклітинних найпростіших і водоростей до складних багатоклітинних організмів, що мешкають у водному середовищі. Значна увага приділяється тим фізичним явищам у житті риб, які мають важливе значення для рибництва і рибальства.
Основні тематичні блоки: •Фізичні процеси у клітинах та міжклітинні взаємодії; •Біоелектрогенез та біомеханіка гідробіонтів; •Біосенсорика гідробіонтів.

Викладач. Котовська Ганна Олександрівна

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр5; 1 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Дудник Світлана Василівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: У курсі розглядаються різноманіття токсичних речовин, які забруднюють водні екосистеми, джерела і шляхи забруднення водойм, токсичний вплив забруднюючих речовин на живі організми - мешканців водойм та на водні екосистеми загалом.

Викладач. Котовська Ганна Олександрівна 

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси і аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-4). ECTS: 3 (11).
Автор: Хижняк Меланія Іванівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології; Рудик-Леуська Наталія Ярославівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси і аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-4). ECTS: 4 (11).
Автори: Хижняк Меланія Іванівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології; Рудик-Леуська Наталія Ярославівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси і аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (2-4). ECTS: 4 (11).
Автори: Хижняк Меланія Іванівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології; Рудик-Леуська Наталія Ярославівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ЄКТС: 7; 10 (Ск).
Автори: Глєбова Юлія Анатоліївна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології, канд. с.-г. наук; Данчук Олексій Володимирович - професор кафедри гідробіології та іхтіології, д-р вет. наук.
Анотація: Курс вивчає закономірності та особливості функціонування водних екосистем різного типу за умови дії на них природних і антропогенних чинників та гідротехнічного будівництва.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS: 4.
Автор: Глєбова Юлія Анатоліївна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: Курс вивчає фактори та закономірності формування річкового стоку, режим річок, озер, боліт, способи та засоби вимірювання і визначення основних гідрологічних характеристик водотоків та водойм, а також вивчення фізичних механізмів атмосферних процесів.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ЕCTS: 4 (8).
Автор: Марценюк Наталія Олександрівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3,5 (7).
Лектор: Шевченко Петро Григорович - кандидат біологічних наук, доцент.
Викладач: Макаренко Аліна Анатоліївна - асистент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Євтушенко Микола Юрійович - член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор кафедри гідробіології та іхтіології; Рудик-Леуська Наталія Ярославівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЕСТS: 7.
Автор: Глєбова Юлія Анатоліївна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: Дисципліна вивчає снови правового регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення та використання водних біоресурсів.

Категорія: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6);  ECTS: 4 (7); 4 (8) (Ск).
Автор: Шкарупа Ольга Володимирівна - старший викладач кафедри гідробіології та іхтіології


Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6); 4 (Ск). ECTS: 3 (7); 4 (8) (Ск).
Автор: Шкарупа Ольга Володимирівна - старший викладач кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Іхтіофауна контитентальних водойм). ОС: Магістр. Семестр: 3. EKTS: 6.
Автор: Марценюк Наталія Олександрівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: В курсі приділяється основна увага вивченню питань аборигенних видів риб континентальних водойм, різноманітність умов життєдіяльності, їх особливості.

Аборигенна іхтіофауна континентальних водойм

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Декоративні гідробіоресурси). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Халтурин Максим Борисович - асистент кафедри гідробіології та іхтіології.

NN16`5lek

Категорія: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Біопродуктивність континентальних водойм; Охорона та продуктивність гідробіоресурсів»). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Хижняк Меланія Іванівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології; Рудик-Леуська Наталія Ярославівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018