Економіки підприємства

Courses tagged with "Економіки підприємства"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:
Степасюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань економічних основ функціонування підприємства; системи методів прогнозування та планування діяльності підприємства; змісту процесів формування і використання основного, оборотного та інтелектуального капіталів підприємства; інвестиційних ресурсів та інноваційної діяльності в підприємствах; фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Category: Марк

The course “The economy of the Enterprise” is focused on forming the students’ knowledge and practical skills for develop the ability to think independently, make managerial decisions and complex economic calculations to ensure effective economic activity of enterprises. The task of the course consists in studying economic processes that take place in production and commercial systems of enterprises; improving complex economic knowledge and mastering theoretical and practical achievements of enterprise management.

Category: Мен

Спеціальність: •073 Менеджмент; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Суліма Наталія Миколаївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики підприємства як субєкта господарювання, грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 
ОС: Бакалавр. Курс: 1,  Семестр: 1. ЄКТС: 4 (120 год)
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економіки

Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» у вищому навчальному закладі (ВНЗ), передбачає надання комплексу знань щодо ролі вищої освіти у формуванні конкурентоспроможного фахівця, завдань вищої школи з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру і зміст професійної підготовки. Висвітлює поняття соціальних комунікацій у професійному середовищі, економічної культури та економічної свідомості, позиціонування економіки в системі економічних відносин, економічну систему країни як сукупності сфер та ланок різних секторів професійної діяльності економістів.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

NN13

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка.

Category: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справта та страхування

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Анотація: ....

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Category: ФіК

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •075 Маркетинг (маркетинг); •259 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС:: Бакалавр. Семестр:: 3-4. ECTS:: 10.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка; Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: 

051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4. 

Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Анотація. Курс присвячений вивченню сутності еколого-економічних процесів взаємодії суспільства та природи, пошуку науково обгрунтованих методів оцінки природних ресурсів для раціонального залучення їх в ринкові відносини, дослідженню особливостей визначення еколого-економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля та пошуку шляхів для їх попередження й здійснення економічно ефективної природоохоронної діяльності.

Візитка курсу для економістів.pdfВізитка курсу для економістів.pdf
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 075 Маркетинг; 073 Менеджмент; 151 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки підприємства.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Доцент кафедри економіки - Чередніченко Олена Олександрівна

Спеціальність: • 051 Економіка (Економіка підприємства); • 072 Фінанси, банківська справа та страхування; • 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр (Зао).
Автор: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності. Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Рогач Світлана Михайлівна, завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

П20'1lek

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 

ОС: Магістр. Семестр: 1ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Байдала Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки.
Анотація:

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління, критерії і показники, що характеризують розвиток біотехнологічного виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства та біотехнологічної промисловості, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2018