Електропостачання

Область Курси відмічена як "Електропостачання"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технології обслуговування і ремонту енергообладнання і засобів автоматики, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна – доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація:
Курс передбачає вивчення процесу управління проєктами  в сучасних умовах сталого розвитку з метою успішної інтеграції в енергетичну галузь та формування навичок з застосуванням спеціалізованих програмних продуктів (MS Project, AutoCAD), як інструментів, від стадії планування проєкту до його реалізації в електроенергетиці з максимально можливою ефективністю.
Категорія: ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Лектор: Осипенко Володимир Васильович, д-р техн. наук, професор кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних знань і практичних навиків із основ побудови та функціонування складних технічних систем на основі штучного інтелекту, зокрема для аналізу та керування процесами в електроенергетиці. Програмою передбачається ознайомлення студентів із інноваційним програмним забезпеченням в галузі штучного інтелекту, зокрема із системами розпізнавання образів, штучними нейронними мережами тощо. 

П23

Категорія: ЕЕЕ