Соціальної роботи та реабілітації

Courses tagged with "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 7 (Ск).
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Освітній компонент «Основи консультування» є нормативним (цикл спеціальної (фахової) підготовки). Мета курсу полягає у оволодінні здобувачами базовими навичками соціального консультування. Основними завданнями курсу є: засвоєння техніки консультування; розвиток навичок консультування окремих категорій отримувачів соціальних послуг.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 9.
Розробник: Ржевський Геннадій Миколайович, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладачі: Фоменко Антон Валерійович, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Федченко Каріна Олегівна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розробник: Ржевський Геннадій Миколайович, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладачі: Фоменко Антон Валерійович, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Федченко Каріна Олегівна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

2020:ВНП

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Соціалізація особистості

NN'17lek

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (ДФН); 6 (ЗФН). ЄКТС: 4.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Ознайомити студентів з основами практики соціальної роботи та обґрунтувати зміст провідних напрямів професійної соціальної діяльності з представниками різних соціальних груп.

NP20`14lek

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Вікторова Леся Вікторівна - професор соціальної роботи та реабілітації; Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Чекаль Людмила Анатоліївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Процес соціалізації. Стадії соціалізації. Витоки сучасної концепції соціалізації. Органи соціалізації. Механізми включення індивіда в суспільні процеси.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Фоменко Антон Валерійович - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Предметом навчальної дисципліни є вивчення закономірностей та механізмів взаємодії людини з її соціальним та природнім оточенням в умовах певної культурної системи.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Демченко Ірина Іванівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації;.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

NN15'sam, test

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1,2. ЄКТС: 4.
Автор: Чекаль Людмила Анатоліївна, канд. філософських наук, доцент, кафедра соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» є ознайомити студентiв з історичними детермінантами та концептуальними засадами соцiальної політики та сформувати в них розуміння й готовність сприяти оптимальній реалізації прогресивної соціальної політики в сучасних українських реаліях.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Ознайомити студентів з основами соціальної роботи з різними групами клієнтів та підготовка студентів до свідомого, активного та вмілого використання принципів та критеріїв вибору змісту, форм та методів соціальної роботи з різними групами клієнтів.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

NP20`15prez

Category: СР

Спеціальність: •231 Соціальна робота; •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Викладач: Білик Руслана Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації  
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

NP20`17lek

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Автор: Касаткін Д.Ю.

Цифрові комунікації

Category: СР
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладачі: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Мета курсу «Технології соціальної роботи» — ознайомити студентів з загальнотеоретичними проблемами та сутністю технологій соціальної роботи, сформувати у майбутніх фахівців соціальної роботи широкий спектр знань з основ технологій соціальної роботи з різним категоріями клієнтів, та створення умов для самостійної роботи в даній сфері соціальної роботи.

Category: СР