Соціальної роботи та реабілітації

Courses tagged with "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: ПО

Спеціальнсть: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Сучасні інформаційні системи

Blank20

Category: ПО

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4

Викладач: Білик Руслана Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ЄКТС: 4.
Розробник: Тверезовська Ніна Трохимівна, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами знаннями, що стосуються суті поняття документ та його функцій, класифікації документів; специфіку ведення професійної документації працівника соціальної установи.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Вступ до соціальної роботи

Category: СР

Освітній компонент «Дослідницький практикум» є нормативним (цикл загальної підготовки), має за мету розширити знання здобувачів вищої освіти щодо дослідництва, а також сформувати здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у галузі соціальної роботи. Основними завданнями курсу є: оволодіння здобувачами системою знань про сутність дослідної роботи та особловостями організації науково-дослдіної роботи; розвиток навичок дослідної роботи; формування здатності здійснювати науковий пошук та розв’язувати практичні задачі у соціальній роботі на наукових засадах.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 10.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

Етика та міжнародні стандарти соціальної роботи

NP15'7 lek'prez

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 7.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами системою знань про особливості, форми та технології соціальної роботи та соціального виховання від найдавніших часів до сьогодення.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 6. ЄКТС: 4.
Розробник:
Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами системою знань про особливості, форми та технології соціальної роботи від найдавніших часів до сьогодення.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна педагогіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 7.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 7 (Ск).
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Освітній компонент «Основи консультування» є нормативним (цикл спеціальної (фахової) підготовки). Мета курсу полягає у оволодінні здобувачами базовими навичками соціального консультування. Основними завданнями курсу є: засвоєння техніки консультування; розвиток навичок консультування окремих категорій отримувачів соціальних послуг.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 9.
Розробник: Ржевський Геннадій Миколайович, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладачі: Фоменко Антон Валерійович, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Федченко Каріна Олегівна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Category: СР