Теплоенергетики

Courses tagged with "Теплоенергетики"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3; 5 (Ск).
Автор: Міщенко Анатолій Васильович - доцент кафедри теплоенергетики.

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з основ гідравліки, конструкції гідравлічних та теплоенергетичних установок, усвідомлення та засвоєння основних законів технічної термодинаміки, методів розрахунку та аналізу теплообмінних процесів.

Опис_навчальної_дисципліни.PDFОпис_навчальної_дисципліни.PDF
Category: АКіТ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики; Антипов Євген Олексійович - доцент кафедри теплоенергетики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетики, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики, професор.

Основи теплотехніки та гідравліки

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2 (5).
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто питання загальної гідравліки крапельних рідин, що знаходяться у стані спокою чи рухаються в трубопроводах, каналах, руслах, через отвори і насадки; визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і об'ємних насосах, компресорах і вентиляторах, викладено основи розрахунку цих машин, наведено експлуатаційні особливості і робочі характеристики кожної машини.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 8. ECTS: 4.
Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Основні відомості про заходи енергозбереження. Альтернативні джерела енергії. Проектування систем енергозабезпечення з використанням альтернативних джерел енергії.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3 (5).
Автор: Горобець Валерій Григорович - професор кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: У ЕНК висвітлено основи технічної термодинаміки і теорії тепло- і масообміну, застосування теплових двигунів і машин в сільському господарстві. Викладено питання опалення і вентиляції будівель виробничого та громадського призначення, використання теплоенергетичних пристроїв в різних галузях АПК. Висвітлено принципи роботи та використання в сільському господарстві нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шеліманова Олена Віталіївна - доцент кафедри теплоенергетики.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: ЕНК присвячений питанням виробництва теплової і електричної енергії. В ЕНК розкрита сутність роботи і особливості теплоенергетичних установок різної потужності. Описані основні види теплоенергетичних установок за типом електрогенеруючого обладнання, а також різновиди їх теплогенеруючого устаткування. Проведено аналіз основних показників ефективності теплоенергетичних установок. Розглянуто основні режими роботи ТЕС, ТЕЦ і котельних установок та можливості підвищення надійності і ефективності їх роботи. Наведені методики розрахунку теплообмінного обладнання, що входить до складу теплоенергетичних установок. Особлива увага приділяється вивченню енергетичних установок, що працюють на альтернативних джерелах енергії.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Сподинюк Надія Андріївна - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто основні поняття та терміни в технічній діагностиці, засоби контролю та стратегії технічного обслуговування. Розглянуто найбільш часто вживані методи діагностування, а саме: вірогіднісні та статистичні методи, візуальні та акустичні, термометричні та тепловізійні, віброметричні, а також методи неруйнівного контролю основного металу та зварних швів. Детальна увага приділена прогнозуванню довговічності експлуатації енергетичного обладнання та питанням граничного стану і ресурсних показників устаткування.

Category: Теп
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто питання загальної гідравліки крапельних рідин, що знаходяться у стані спокою чи рухаються в трубопроводах, каналах, руслах, через отвори і насадки; визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і об'ємних насосах, компресорах і вентиляторах, викладено основи розрахунку цих машин, наведено експлуатаційні особливості і робочі характеристики кожної машини.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Основне завдання дисципліни - вивчення особливостей використання енергетичного обладнання ТЕС, АЕС, дизельних електростанцій та підготовка студентів до наступних етапів навчання, а також до практичної діяльності на виробництві. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні принципи перетворення теплової, атомної та інших видів енергії в електричну та особливості роботи енергетичного устаткування електростанцій.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бака­лавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Горобець Валерій Григорович - професор кафедри теплоенергетики.
Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайом­лення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Горобець Валерій Григорович - професор кафедри теплоенергетики.
Анотація: В дисципліні розглядаються основні принципи математичного моделювання процесів тепло- і масоперносу та гідродинаміки, що відбуваються в теплоенергетичному обладнанні, сільськогосподарських та промислових об’єктах. Розглянуто основні рівняння, які описують такі процеси та методи їх розвязку для ламінарного і турбулентного режимів течії. Викладені основи чисельного моделювання інтегро-диференціальних рівнянь та комп’ютерного їх обчислення. Наведена інформація про основні пакети прикладних програм ANSYS FLUENT, COMSOL та інші для розрахунку гідродинаміки, теплофізичних процесів, що протікають в об’єктах і теплоенергетичних установках різного призначення. Проводиться освоєння практичних навичок роботи з такими пакетами.

Category: Теп
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Антипов Євген Олексійович, канд. техн. наук, в.о. зав. кафедри теплоенергетики.
Анотація: Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлення про системи та види акумулювання енергії, їх питомі та кількісні енергетичні характеристики, переваги та недоліки використання, а також роль систем акумулювання енергії в житті і побуті людини, а також життєдіяльності всього суспільства.
Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто основні принципи водопостачання та водовідведення для населених пунктів. Вивчені принципи водопідготовки та транспортування питної води споживачам. Розглянуто конструкції та функціонування башт Рожновського та методи обробки в них питної води. Вивчаються основи водовідведення тв. водоочистки стічних вод.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення основних напрямків підготовки спеціалістів теплоенергетичного профілю, особливості майбутньої професії, зміст та завданнями практичної діяльності в енергетичній сфері.  Розглядаються основні дисципліни, які будуть вивчатися при підготовці бакалаврів та надається інформація про необхідні вимого при підготовці спеціаліста теплоенергетичного профілю. Особлива увага приділена сучасним тенденціям розвитку теплоенергетики, які пов’язані з енергозбереженням та альтернативними джерелами енергії. Дисципліна забезпечує формування первинних знань з основ теплоенергетики та уявлень про майбутнє місце роботи, оволодіння базовим понятійно-термінологічним апаратом теплоенергетики та розумінням шляхів сталого розвитку суспільства.


Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Єгорович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Серед основних завдань освітньої професійної програми необхідно виділити такі, як: знання і визначення складу газоподібного палива, його основних характеристик, горіння газоподібного палива, функціонування і конструктивні особливості їх обладнання, схем установок, пристроїв, котельної установки, які працюють на газі тощо.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5. ЄКТС: 8.
Автори: Сподинюк Надія Андріївна - доцент кафедри теплоенергетики, Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Дисципліна передбачає підготовку студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач гідродинаміки, знання законів гідравліки, принципів функціонування та проектування гідравлічних систем, експлуатації гідравлічних пристроїв і машин, що застосовуються в сільській, комунальній і виробничій сферах.

Category: Теп
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Антипов Євген Олексійович, канд. техн. наук, в.о. зав. кафедри теплоенергетики.
Анотація: Мета вивчення дисципліни – формувати у студентів здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з підвищення енергетичної ефективності теплоенергетичних об'єктів і систем; здатність аналізувати і розробити заходи з підвищення ефективності систем і компонентів на основі використання аналітичних і методів моделювання в теплоенергетичній галузі; здатність застосувати знання і розуміння комерційного та економічного контексту, а також питань використання технічної літератури та інших джерел інформації в теплоенергетичній галузі.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Навчальна ознайомча практика є одним з найважливіших видів навчальної роботи і покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки. Викладено основні вимоги та вказівки до проведення монтажних робіт теплоенергетичних установках.

Category: Теп