Теплоенергетики

Courses tagged with "Теплоенергетики"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3; 5 (Ск).
Автор: Міщенко Анатолій Васильович - доцент кафедри теплоенергетики.
Аннотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з основ гідравліки, конструкції гідравлічних та теплоенергетичних установок, усвідомлення та засвоєння основних законів технічної термодинаміки, методів розрахунку та аналізу теплообмінних процесів.

Опис_навчальної_дисципліни.PDFОпис_навчальної_дисципліни.PDF
Category: АКіТ

Спеціальність:  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  . ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.

Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики, Василенков Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики

Анотація:  Розглянуто питання загальної гідравліки крапельних рідин, що знаходяться у стані спокою чи рухаються в трубопроводах, каналах, руслах, через отвори і насадки; визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і об'ємних насосах, компресорах і вентиляторах, викладено основи розрахунку цих машин, наведено експлуатаційні особливості і робочі характеристики кожної машини.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шеліманова Олена Віталіївна - доцент кафедри теплоенергетики.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Троханяк Віктор Іванович - асистент кафедри теплоенергетики.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: ЕНК присвячений питанням виробництва теплової і електричної енергії. В ЕНК розкрита сутність роботи і особливості теплоенергетичних установок різної потужності. Описані основні види теплоенергетичних установок за типом електрогенеруючого обладнання, а також різновиди їх теплогенеруючого устаткування. Проведено аналіз основних показників ефективності теплоенергетичних установок. Розглянуто основні режими роботи ТЕС, ТЕЦ і котельних установок та можливості підвищення надійності і ефективності їх роботи. Наведені методики розрахунку теплообмінного обладнання, що входить до складу теплоенергетичних установок. Особлива увага приділяється вивченню енергетичних установок, що працюють на альтернативних джерелах енергії.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики; Антипов Євген Олексійович - доцент кафедри теплоенергетики.

-

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетики, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики, професор.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Сподинюк Надія Андріївна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Будівництво та експлуатація будівель і споруд тісно пов’язані із витратою енергії. А оскільки благоустрій країни визначається питомою кількістю споживаної енергії, то в умовах зменшення природних енергоресурсів та забруднення навколишнього середовища, економія енергії є важливим завданням інженерії.
Проектування будівель та споруд супроводжується вирішенням завдань із створення середовища перебування людей, тварин на сільськогосподарських об’єктах та устаткування. Під час архітектурних вирішень будівель та споруд важливо враховувати особливості систем їх опалення та вентиляції.
У навчальному курсі майбутні інженери-теплоенергетики отримають теоретичні знання і практичні навички систем централізованого та децентралізованого теплопостачання, а також систем опалення та вентиляції.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто основні принципи водопостачання та водовідведення для населених пунктів. Вивчені принципи водопідготовки та транспортування питної води споживачам. Розглянуто конструкції та функціонування башт Рожновського та методи обробки в них питної води. Вивчаються основи водовідведення тв. водоочистки стічних вод.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення основних напрямків підготовки спеціалістів теплоенергетичного профілю, особливості майбутньої професії, зміст та завданнями практичної діяльності в енергетичній сфері.  Розглядаються основні дисципліни, які будуть вивчатися при підготовці бакалаврів та надається інформація про необхідні вимого при підготовці спеціаліста теплоенергетичного профілю. Особлива увага приділена сучасним тенденціям розвитку теплоенергетики, які пов’язані з енергозбереженням та альтернативними джерелами енергії. Дисципліна забезпечує формування первинних знань з основ теплоенергетики та уявлень про майбутнє місце роботи, оволодіння базовим понятійно-термінологічним апаратом теплоенергетики та розумінням шляхів сталого розвитку суспільства.


Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Єгорович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Серед основних завдань освітньої професійної програми необхідно виділити такі, як: знання і визначення складу газоподібного палива, його основних характеристик, горіння газоподібного палива, функціонування і конструктивні особливості їх обладнання, схем установок, пристроїв, котельної установки, які працюють на газі тощо.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5. ЄКТС: 8.
Автори: Сподинюк Надія Андріївна - доцент кафедри теплоенергетики, Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Дисципліна передбачає підготовку студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач гідродинаміки, знання законів гідравліки, принципів функціонування та проектування гідравлічних систем, експлуатації гідравлічних пристроїв і машин, що застосовуються в сільській, комунальній і виробничій сферах.

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Навчальна дистанційна практика є одним з найважливіших видів навчальної роботи і покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки. Викладено основні вимоги та вказівки до проведення навчальної практики.

np20

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Доценти кафедри теплоенергетики - Міщенко Анатолій Васильович; Шеліманова Олена Віталіївна.

np09`5res

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики;
Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Дисципліна вивчає основні процеси переносу теплоти і маси у технологічних
процесах та енергетичних пристроях та апаратахРозглядаються різні механізми
переносу теплотиа саметеплопровідністьконвективний теплоперносперенос
випромінюваннямтеплообмін при кипінні та конденсаціїНаведено основні рівняння
та методики розрахунку теплоі масообмінних процесівРозглянуто основні
теплоенергетичні пристроїякі використовуютьс в АПК.

Category: Теп

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр:  4. ECTS: 4.
Автор:  Антипов Євген Олексійович, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою вивчення дисципліни – є формування у майбутніх фахівців умінь і знань основ проектування, будівництва та експлуатації теплових мереж та систем на їх осно

Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 11. Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.

Анотація: в основі предмету є засвоєння майбутніми інженерами-теплоенергетиками теоретичних основ технічної термодинаміки, раціонального використання тепло енергоресурсів та захисту навколишнього середовища. А також підготовити бакалаврів до практичної і наукової діяльності в області сучасних і пріоритетних методах підвищення рівня вирішення енергетичних проблем, у тому числі вивчення термодинамічних основ роботи двигунів внутрішнього згорання, паросилових та газотурбінних установок теплових електростанцій, тощо.

Category: Теп

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергозабезпечення). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Єгорович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Серед основних завдань освітньої професійної програми необхідно виділити такі, як: знання і визначення складу газоподібного палива, його основних характеристик, горіння газоподібного палива, функціонування і конструктивні особливості їх обладнання, схем установок, пристроїв, котельної установки, які працюють на газі, придбання базових навичок по газифікації сільських населених пунктів, по матеріалам, арматурі і устаткуванню, зовнішнім газопроводам, газовому устаткуванню, яке розміщується в будівлі, особливості газифікації індивідуальних житлових будинків, газифікація сільських населених пунктів зрідженим газом, газопостачання зрідженим газом от балонних і резервуарних установок, приклад рішення схеми постачання зрідженим газом; застосування газу в тепличному господарстві, газове опалення твариннцьких і пташиних ферм, використання газу для зберігання продукції, застосування газу на транспорті; заходи зі зниження витрат газу, основи проектування систем газопостачання.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергозабезпечення). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики.

np09~8lek~4prez

Category: ЕЕЕ